bo-dan-muc-lien-tuc-epson

BỘ IN PHUN LIÊN TỤC EPSON 5 MÀU

Giá: 100.000 đ

BỘ HỆ THỐNG 5 MÀU DÙNG GẮN MỰC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ NHỎ(KHÔNG MỰC,IC)

Số lượng:


BỘ HỆ THỐNG 5 MÀU DÙNG GẮN MỰC LIÊN TỤC CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ NHỎ(KHÔNG MỰC,IC)

  • BÌNH NGOÀI
  • DÂY DẪN
  • TÉP MỰC
  • CẦU CHỮ T, NẸP
Translate »