epson-workforce-pro-wp-4020CISS_EPSON_WF_4020EPSON_WF_4020

Epson WorkForce Pro WP 4020

Giá: 7.500.000 đ

 • KHỔ A 4, 4 MÀU
 • ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X1200 DPI
 • IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG
 • TỐC ĐỘ 16 ĐEN, 11 MÀU THEO ISO – IN 2 MẶT 9.3PPM ĐEN,7.3PPM MÀU
 • KẾT NỐI :USB,WIFE,INTHERNET
 • BHT MỰC NƯỚC: 7,500,000 VNĐ
 • BHT MỰC PIGMENT UV : 7,750,000 VNĐ
 • BHT MỰC CHUYỂN NHIỆT : 7,950,000 VNĐ
Số lượng:


 • KHỔ A 4, 4 MÀU
 • ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X1200 DPI
 • IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG
 • TỐC ĐỘ 16 ĐEN, 11 MÀU THEO ISO – IN 2 MẶT 9.3PPM ĐEN,7.3PPM MÀU
 • KẾT NỐI :USB,WIFE,INTHERNET
 • KHỔ A 4, 4 MÀU
 • ĐỘ PHÂN GIẢI 4800X1200 DPI
 • IN 2 MẶT TỰ ĐỘNG
 • TỐC ĐỘ 16 ĐEN, 11 MÀU THEO ISO – IN 2 MẶT 9.3PPM ĐEN,7.3PPM MÀU
 • KẾT NỐI :USB,WIFE,INTHERNET
Translate »