ANH_LAMINATE_TREN_GO_600x400_62image-e0d4fa9aa3488737ac6faad8b825c1a72e2f92cc47df87d3ca9f907dc92315d8-VGiấy_in_ảnh_1_mặt

Giấy In Ảnh 1 Mặt Bóng

Giá: 40.000 đ

 • KHỔ A 4,A 3 (1 mặt bóng)
 • XẤP 50 TỜ, 5760DPI
 • ĐỊNH LƯỢNG 160,230,260,280,300G,
 • Khô ngay lập tức,mặt sau không chữ
 • Khả năng kháng nước tốt
 • Độ mịn tốt
 • Hiệu ứng màu sắc chính xác
Số lượng:


Giấy in ảnh 1 mặt, độ phân giải cao 5760 dpi, trắng,mịn,..

 • KHỔ A 4,A 3 (1 mặt bóng)
 • XẤP 50 TỜ, 5760DPI
 • ĐỊNH LƯỢNG 115,135,160,180,210,230G,
 • KHÔ NGAY LẬP TỨC, MẶT SAU KHÔNG CHỮ
 • KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC TỐT
 • BỀ MẶT GIẤY TRẮNG, MỊN
 • 230g 1 mặt ảnh A4 : 40,000 VNĐ/ 50 tờ – Khổ A 3 :80,000 VNĐ/ 50 tờ
 • 210g 1 mặt ảnh A4 : 38,000 VNĐ/ 50 tờ – Khổ A 3 :76,000 VNĐ/ 50 tờ
 • 180g 1 mặt ảnh A4 : 37,000 VNĐ/ 50 tờ – Khổ A 3 :74,000 VNĐ/ 50 tờ
 • 160g 1 mặt ảnh A4 : 70,000 VNĐ/ 100 tờ – Khổ A 3 :140,000 VNĐ/ 100 tờ
 • 135g 1 mặt ảnh A4 : 55,000 VNĐ/ 100 tờ – Khổ A 3 :110,000 VNĐ/ 100 tờ
 • 115g 1 mặt ảnh A4 : 50,000 VNĐ/ 100 tờ – Khổ A 3 :100,000 VNĐ/ 100 tờ
Translate »