kodak-rc-photo-paperchup-hinh-the-lay-lien.3anh 1 (FILEminimizer)(1)

Giấy In Ảnh Kodak RC A4

Giá: 90.000 đ

 • GIẤY RC KODAK KHỔ A4
 • 5760X1440DPI, 270G
 • KHÔ NGAY KHI IN
 • BÓNG , MỊN, TRẮNG
 • MẶT SAU CÓ CHỮ KODAK SỌC ĐEN
Số lượng:


 • GIẤY RC KODAK KHỔ A4
 • 5760X1440DPI, 270G
 • KHÔ NGAY KHI IN
 • BÓNG , MỊN, TRẮNG
 • MẶT SAU CÓ CHỮ KODAK SỌC ĐEN
 • GIẤY RC KODAK KHỔ A4
 • 5760X1440DPI
 • KHÔ NGAY KHI IN
 • BÓNG , MỊN, TRẮNG
 • MẶT SAU CÓ CHỮ KODAK SỌC ĐEN
 
Translate »