ly-su-chuyen-nhiet

Phôi Ly Sứ Trắng In Chuyển Nhiệt

Giá: 18.000 đ

LOẠI LY TRẮNG ĐÃ PHỦ HÓA CHẤT, IN CHUYỂN NHIỆT CHO HÌNH ẢNH BÓNG ĐẸP,..

LY THÚ: 50,000 VNĐ/ CÁI,LY TÌNH NHÂN: 60,000 VNĐ/ CẶP,LY ẢO ẢNH: 55,000 VNĐ/ CÁI,LY MINH LONG: 70,000 VNĐ/ CÁI

Số lượng:


LOẠI LY TRẮNG ĐÃ PHỦ HÓA CHẤT, IN CHUYỂN NHIỆT CHO HÌNH ẢNH BÓNG ĐẸP,..

LY THÚ: 50,000 VNĐ/ CÁI,LY TÌNH NHÂN: 60,000 VNĐ/ CẶP,LY ẢO ẢNH: 55,000 VNĐ/ CÁI,LY MINH LONG: 70,000 VNĐ/ CÁI

LOẠI LY TRẮNG ĐÃ PHỦ HÓA CHẤT, IN CHUYỂN NHIỆT CHO HÌNH ẢNH BÓNG ĐẸP,.. LY THÚ: 50,000 VNĐ/ CÁI,LY TÌNH NHÂN: 60,000 VNĐ/ CẶP,LY ẢO ẢNH: 55,000 VNĐ/ CÁI,LY MINH LONG: 70,000 VNĐ/ CÁI
Translate »