main-usb-epson-t50t60a50p50l800

Main USB Epson T50/T60/A50/P50/L800

Giá: 600.000 đ

Main cổng USB các dòng máy in epson R280/285/290/T50/T60/P50/A 50. Hàng tháo máy, bao test,không bảo hành

Riêng main epson L800 giá: 800,000 VNĐ

Số lượng:


Main cổng USB các dòng máy in epson R280/285/290/T50/T60/P50/A 50/L800. Hàng tháo máy, bao test,không bảo hành

Main cổng USB các dòng máy in epson R280/285/290/T50/T60/P50/A 50/L800. Hàng tháo máy, bao test,không bảo hành
Translate »