main-usb-epson-t50t60a50p50l800

MAIN USB T50/T60/A50/P50/L800/L805

Giá: 600.000 đ

MAIN USB CÁC DÒNG MÁY IN EPSON T50/T60/L800/L805,..HÀNG THÁO MÁY. BẢO HÀNH 1 THÁNG. RIÊNG MAIN EPSON L805 GIÁ 750,000 VNĐ

Số lượng:


MAIN USB CÁC DÒNG MÁY IN EPSON T50/T60/L800/L805,..HÀNG THÁO MÁY. BẢO HÀNH 1 THÁNG

Main cổng USB các dòng máy in epson R280/285/290/T50/T60/P50/A 50/L800. Hàng tháo máy, bao test,không bảo hành
Translate »