MÀNG BOPP BÓNG 330MM

Giá: 200.000 đ

MÀNG BOPP LOẠI BÓNG , KÍCH THƯỚC 320MMX200 M, ĐỊNH LƯỢNG 25MIC

CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : CARDVISIT, HÌNH ẢNH,CATALOGE,BROCHURE..

Số lượng:


MÀNG BOPP LOẠI BÓNG , KÍCH THƯỚC 320MMX200 M, ĐỊNH LƯỢNG 25MIC

CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : CARDVISIT, HÌNH ẢNH,CATALOGE,BROCHURE..

Translate »