may-bo-goc-bang-tay

Máy Bo Góc Bằng Tay

Giá: 2.700.000 đ

  • CÔNG DỤNG: BO GÓC CARD VIST, ALBUM ẢNH,THIỆP,THẺ NHỰ.
  • QUY CÁCH: CẮT BẰNG TAY, DÀY TỐI ĐA 3CM, THIẾT KẾ GỌN, TAY KÊ ĐIỀU CHỈNH,..TEST GIAO
Số lượng:


  • CÔNG DỤNG: BO GÓC CARD VIST, ALBUM ẢNH,THIỆP,THẺ NHỰ.
  • QUY CÁCH: CẮT BẰNG TAY, DÀY TỐI ĐA 3CM, THIẾT KẾ GỌN, TAY KÊ ĐIỀU CHỈNH,..TEST GIAO
  • CÔNG DỤNG: BO GÓC CARD VIST, ALBUM ẢNH,THIỆP,THẺ NHỰ.
  • QUY CÁCH: CẮT BẰNG TAY, DÀY TỐI ĐA 3CM, THIẾT KẾ GỌN, TAY KÊ ĐIỀU CHỈNH,..TEST GIAO
Translate »