may-cat-cardvisit-tu-dong

Máy Cắt CardVisit Tự Động

Giá: 1.450.000 đ

  • CÔNG DỤNG: CẮT CARD VISIT
  • QUY CÁCH: 5.5X9CM, CẮT A 4,LƯỠI DAO BẰNG THÉP, MẮT AN TOÀN, CẮT TỰ ĐÔNG, CẮT 3 LẦN ĐƯỢC 10 CARD,..TEST GIAO
Số lượng:


  • CÔNG DỤNG: CẮT CARD VISIT
  • QUY CÁCH: 5.5X9CM, CẮT A 4,LƯỠI DAO BẰNG THÉP, MẮT AN TOÀN, CẮT TỰ ĐÔNG, CẮT 3 LẦN ĐƯỢC 10 CARD,..TEST GIAO
  • CÔNG DỤNG: CẮT CARD VISIT
  • QUY CÁCH: 5.5X9CM, CẮT A 4,LƯỠI DAO BẰNG THÉP, MẮT AN TOÀN, CẮT TỰ ĐÔNG, CẮT 3 LẦN ĐƯỢC 10 CARD,..TEST GIAO
Translate »