may-dap-chu-noi-pvc

Máy Dập Chữ Nổi PVC

Giá: 6.600.000 đ

Máy dập chữ số nổi, Lựa chọn ký tự: Đĩa xoay ký tự hình hoa cúc,Có tất cả 67 ký tự chữ và số : A-Z, Chữ cái tiếng Anh ( 26 chữ): A-Z,chữ số : 0-9,Chữ số La mã , Khoảng cách giữa các chữ: 2 loại,1/7inch 1/10inch ( chỉ dùng cho ký tự nhỏ), Số dòng dập nổi: 1-11dòng, Chỉ dẫn vị trí dập nổi: kim trỏ hoặc thẻ mẫu, Máy được thiết kế đơn giản dễ sử dụng,..Hàng mới 100%

Số lượng:


Máy dập chữ số nổi, Lựa chọn ký tự: Đĩa xoay ký tự hình hoa cúc,Có tất cả 67 ký tự chữ và số : A-Z, Chữ cái tiếng Anh ( 26 chữ): A-Z,chữ số : 0-9,Chữ số La mã , Khoảng cách giữa các chữ: 2 loại,1/7inch 1/10inch ( chỉ dùng cho ký tự nhỏ), Số dòng dập nổi: 1-11dòng, Chỉ dẫn vị trí dập nổi: kim trỏ hoặc thẻ mẫu, Máy được thiết kế đơn giản dễ sử dụng,..Hàng mới 100%

Máy dập chữ số nổi, Lựa chọn ký tự: Đĩa xoay ký tự hình hoa cúc,Có tất cả 67 ký tự chữ và số : A-Z, Chữ cái tiếng Anh ( 26 chữ): A-Z,chữ số : 0-9,Chữ số La mã , Khoảng cách giữa các chữ: 2 loại,1/7inch 1/10inch ( chỉ dùng cho ký tự nhỏ), Số dòng dập nổi: 1-11dòng, Chỉ dẫn vị trí dập nổi: kim trỏ hoặc thẻ mẫu, Máy được thiết kế đơn giản dễ sử dụng,..Hàng mới 100%
Translate »