may-ep-plastic

Máy Ép Plastic

Giá: 700.000 đ

Máy ép Plastic . Ép nóng , nguội . 4 trục ép . Chuyển động tới , lui .đồng hồ hiển thị nhiệt độ rất dễ sử dụng.Riêng máy ép khổ A 2 giá :1,400,000 VND

Số lượng:


Máy ép Plastic . Ép nóng , nguội . 4 trục ép . Chuyển động tới , lui .đồng hồ hiển thị nhiệt độ rất dễ sử dụng.

Máy ép Plastic . Ép nóng , nguội . 4 trục ép . Chuyển động tới , lui .đồng hồ hiển thị nhiệt độ rất dễ sử dụng.
Translate »