muc-dau-canon-inkmate-12-mau

Mực Dầu Inkmate Canon 12 Màu

Giá: Liên hệ

HỆ MỰC DẦU,KHÁNG NƯỚC,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO

GRAY,MATTEBLACK, ).

HỆ MỰC DẦU,KHÁNG NƯỚC,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO

GRAY,MATTEBLACK, ).

HỆ MỰC DẦU,KHÁNG NƯỚC,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO GRAY,MATTEBLACK, ).
Translate »