muc-dau-canon-inkmate-12-maudownloadimages (1)

MỰC NƯỚC CANON 12 MÀU

Giá: 450.000 đ

HỆ MỰC NƯỚC,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU (GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO GRAY,MATTEBLACK, ).

Số lượng:


HỆ MỰC NƯỚC ,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO GRAY,MATTEBLACK, ).

HỆ MỰC NƯỚC,CHUẨN MÀU,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN, DÙNG CHO MÁY IN KHỔ LỚN VÀ KHỔ NHỎ BAO GỒM CÁC MÀU ((GREEN,RED, BLUE , PHOTO MAGENTA,PHOTO CYAN, YELLOW, MAGENTA, CYAN, BLACK, GRAY,PHOTO GRAY,MATTEBLACK, ).
Translate »