muc-dau-inkmate-epson-11-mau

Mực Dầu Inkmate Epson 11 Màu

Giá: 900.000 đ

DÒNG MỰC DẦU THẾ HỆ MỚI CHẤTLƯỢNG CAO ,CHO MÀU SẮC TRUNG THỰC,

KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN,BỀN MÀU,..CHUYÊN DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON :PRO 7900,PRO 9900,PRO 7700,

,PRO 9700 . RIÊNG MỰC PIGMENT CÁC DÒNG R800,R1800,R1900,R2400,R2000,PRO 4450,PRO 4880,PRO 7880 ,PRO 9880, ..

GIÁ 600.000 VNĐ/LÍT.MÀU (BLACK, MATTER BLACK, PHOTO BLACK LIGHT LIGHT BLACK, GREEN,OPTIMIZER, ORANGE, RED, CYAN, LIGHTCYAN,MAGENTA, LIGHTMAGENTA, YELLOW)

Số lượng:


DÒNG MỰC DẦU THẾ HỆ MỚI CHẤTLƯỢNG CAO ,CHO MÀU SẮC TRUNG THỰC,KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN,BỀN MÀU,

DÒNG MỰC DẦU THẾ HỆ MỚI CHẤTLƯỢNG CAO ,CHO MÀU SẮC TRUNG THỰC, KHÔNG GÂY NGHẸT ĐẦU PHUN,BỀN MÀU,..CHUYÊN DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON :PRO 7900,PRO 9900,PRO 7700, ,PRO 9700 . RIÊNG MỰC PIGMENT CÁC DÒNG R800,R1800,R1900,R2400,R2000,PRO 4450,PRO 4880,PRO 7880 ,PRO 9880, .. GIÁ 600.000 VNĐ/LÍT.MÀU (BLACK, MATTER BLACK, PHOTO BLACK LIGHT LIGHT BLACK, GREEN,OPTIMIZER, ORANGE, RED, CYAN, LIGHTCYAN,MAGENTA, LIGHTMAGENTA, YELLOW) BÌNH 1 Lít
Translate »