truc-load-giay-may-epson

TRỤC GIẤY LỚN EPSON L800_L805_L1300_L1800

Giá: 150.000 đ

DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY EPSON( R260,R265,R270,R280,R285,R290, T50,T60,P50,ARTISAN 50,L800,L805,L850…GIÁ 150,000 VNĐ EPSON A3 1390,1400,WF1100,T1100,1390,1430,G4500,L1800,L1300..GIÁ 250,000 VNĐ

HÀNG THÁO MÁY,TEST GIAO KHÔNG BẢO HÀNH,..

Số lượng:


DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY EPSON( R260,R265,R270,R280,R285,R290, T50,T60,P50,ARTISAN 50,L800,L805,L850…1390,1400,WF1100,T1100,1390,1430,G4500,L1800,L1300..

HÀNG THÁO MÁY,TEST GIAO KHÔNG BẢO HÀNH,..

DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY EPSON( R260,R265,R270,R280,R285,R290, T50,T60,P50,ARTISAN 50,L800,L805,L850...1390,1400,WF1100,T1100,1390,1430,G4500,L1800,L1300.. HÀNG THÁO MÁY,TEST GIAO KHÔNG BẢO HÀNH,..
Translate »