Tag: HƯỚNG DẪN RESET TRÀN BỘ NHỚ EPSON L1210-L1250-L3210-L3250-L3251-L3260-L5290

HƯỚNG DẪN RESET TRÀN BỘ NHỚ EPSON L1210-L1250-L3210-L3250-L3251-L3260-L5290

HƯỚNG DẪN RESET TRÀN BỘ NHỚ EPSON L1210-L1250-L3210-L3250-L3251-L3260-L5290 TẢI PHẦN MỀM RESET . SAU ĐÓ TỪNG BƯỚC LÁM THEO HÌNH ẢNH BÊN DƯỚI BƯỚC 1 : BẤM VÀO SELECT CHỌN DÒNG MÁY IN VÀ CỔNG USB( HÌNH DƯỚI) BƯỚC 2 CHON  WASTE INK PAD COUTER ( HÌNH DƯỚI) BƯỚC 3 : ĐÁNH DẤU VÀO 3 Ô
Translate »