Tag: Hướng Dẫn Reset Tràn Bộ Nhớ Epson R280 -R285 – R290

HƯỚNG DẪN RESET TRÀN BỘ NHỚ EPSON R280 -R285 – R290

Các bước hướng dẫn reset tràn bộ nhớ Epson Stylus Photo R280 – R285 – R290 Download Phần Mềm Epson R280-285-290 Sau khi tải phần mềm về bung nén ra và làm theo các bước hướng dẫn sau: Đổi ngày máy tính lại là 11/4/2008 và làm theo các bước sau: Bước 1: Chạy file
Translate »