Tag: ly_in_chuyên_nhiệt

DECAL IN CHUYỂN NHIỆT ÁO CẦU THỦ

In decal chuyển nhiệt áo cầu thủ bóng đá Quy trình chuyển nhiệt ép áo cầu thủ bóng đá:– Tạo mẫu số áo, chữ tên cầu thủ, vận động viên bằng phần mềm đồ họa như Corel Draw hay Adobe Illustrator – Chuyển file thiết kế sang máy cắt decal – tiến hành cắt decal
Translate »