HƯỚNG DẪN CÀI WIFE EPSON ARTISAN 1430

Hướng dẫn cài Wifi máy in Epson Artisan 1430
1. Kết nối máy in với máy tính
2. Bỏ đĩa CD vào máy tính
Windows: Nếu bạn thấy cửa sổ AutoPlay, chọn Run Setup.exe. Nếu bạn thấy màn hình User Account Control,click Yes hoặc Continue.
Mac OS® X: nhấp đúp vào biểu tượng Epson

3. Click Install (Windows) hoặc Continue (Mac OS X) và thực hiện các bước trên màn hình
Click chọn Epson Driver and Utilities và sau đó nhấn Install (Hình 1)
Click chọn Wireless connection, sau đó nhấn Next (Hình 2)

huong-dan-cai-wifi-may-epson-artisan-1430

4. Chọn Set up printer for the first time, sau đó nhấn Next để tiếp tục (Hình 3)
5. Chọn Using printer button, sau đó nhấn Next để tiếp tục (Hình 4)

huong-dan-cai-wifi-may-epson-artisan-1430_1

6. Reset lại router Wifi, sau đó nhấn giữ nút Wifi trên máy in 3 giây rồi nhấn Next để tiếp cài đặt (Hình 5)
7. Sau 1 phút bạn kiểm tra trạng thái đèn wifi trên máy in. (Hình 6)
Đèn wifi sáng chọn dòng thứ 1.
Đèn wifi không sáng chọn dòng thứ 2 .
Nhấp Next để tiếp tục.

huong-dan-cai-wifi-may-epson-artisan-1430_2

8. Khi thấy màn hình Check for Updates Chọn No rồi nhấn Next / Next

huong-dan-cai-wifi-may-epson-artisan-1430_3

9. Khi màn hình Firewakk Warning xuất hiện, bạn chọn Next (hình 9)
10. Chọn Finish hoàn thành cài đặt. (hình 10)
11. Nếu in test kiểm tra kết nối nhấn Print Test Page (hình 10)

huong-dan-cai-wifi-may-epson-artisan-1430_4

Cài đặt thành công nhấn Exit để thoát ra.Chúc các bạn thành công!

Translate »