Tag: hướng_dẫn_reset_epson_artisan_1430

HƯỚNG DẪN CÀI WIFE EPSON ARTISAN 1430

Hướng dẫn cài Wifi máy in Epson Artisan 1430 1. Kết nối máy in với máy tính 2. Bỏ đĩa CD vào máy tính Windows: Nếu bạn thấy cửa sổ AutoPlay, chọn Run Setup.exe. Nếu bạn thấy màn hình User Account Control,click Yes hoặc Continue. Mac OS® X: nhấp đúp vào biểu tượng Epson 3.
Translate »