Giảm giá!

VẢI SILK IN MỰC NƯỚC KHỔ A 3

Giá: 200.000 đ

VẢI SILK IN MỰC NƯỚC,DÙNG IN LỊCH,PHÙ HIỆU,LOGO,..

IN TRỰC TIẾP MÁY IN DÙNG MỰC PIGMENT HOẶC MỰC NƯỚC

KHỒ A 3, XẤP 20 TỜ

Số lượng:


VẢI SILK IN MỰC NƯỚC,DÙNG IN LỊCH,PHÙ HIỆU,LOGO,..

IN TRỰC TIẾP MÁY IN DÙNG MỰC PIGMENT HOẶC MỰC NƯỚC

KHỒ A 3, XẤP 20 TỜ

Translate »