mang-bopp-mo-310mm

MÀNG BOPP MỜ 310MM

Giá: 180.000 đ

MÀNG BOPP LOẠI BÓNG , KÍCH THƯỚC 310MMX200 M, ĐỊNH LƯỢNG 25MIC

CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : CARDVISIT, HÌNH ẢNH, CATALOGE, BROCHURE..

Số lượng:


MÀNG BOPP LOẠI BÓNG , KÍCH THƯỚC 310MMX200 M, ĐỊNH LƯỢNG 25MIC

CÁN BẢO VỆ SẢN PHẨM IN : CARDVISIT, HÌNH ẢNH, CATALOGE, BROCHURE..

Translate »