dameid-photo-paper-6

GIẤY ẢNH 1 MẶT A 6

Giá: 35.000 đ

 • KHỔ A 6, (Thường)
 • XẤP 100 TỜ, 5760DPI
 • ĐỊNH LƯỢNG 230G,
 • KHÔ NGAY LẬP TỨC,MẶT SAU CÓ CHỮ
 • KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC TỐT
 • ĐỘ MỊN TỐT

 

Số lượng:


Giấy in ảnh loại thường,mặt sau không có chữ ,chất lượng tương đối,độ bóng mịn cao,…

 • KHỔ A 6, (Thường)
 • XẤP 100 TỜ, 5760DPI
 • ĐỊNH LƯỢNG 230G,
 • KHÔ NGAY LẬP TỨC,MẶT SAU CÓ CHỮ
 • KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC TỐT
 • ĐỘ MỊN TỐT
Translate »