image-e0d4fa9aa3488737ac6faad8b825c1a72e2f92cc47df87d3ca9f907dc92315d8-VGiấy_in_ảnh_1_mặtlang-hoa-sinh-nhat-1

GIẤY IN ẢNH 1M 230G A3

Giá: 90.000 đ

 • KHỔ A 4 (1 MẶT BÓNG)
 • XẤP 50 TỜ HOẶC 100 TỜ, 5760DPI
 •  ĐỊNH LƯỢNG 230G.
 • KHÔ NGAY , MẶT SAU KHÔNG CHỮ.
 • KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC TỐT.
 • ĐỘ MỊN CAO.
 • HIỆU ỨNG MÀU SẮC TỐT.
Số lượng:


 • KHỔ A 4 (1 MẶT BÓNG)
 • XẤP 50 TỜ HOẶC 100 TỜ, 5760DPI
 •  ĐỊNH LƯỢNG 230G.
 • KHÔ NGAY , MẶT SAU KHÔNG CHỮ.
 • KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC TỐT.
 • ĐỘ MỊN CAO.
 • HIỆU ỨNG MÀU SẮC TỐT.
Translate »