Giảm giá!

GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN DỤNG KHỔ A 3

Giá: 240.000 đ

  • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN DỤNG
  • IN ÉP VẢI,LY,DĨA,GẠCH,..
  • MÁY IN DỄ BÓC GIẤY
  • MÀU SẮC CHUẨN
  • MAU KHÔ, XẤP 100 TỜ,KHỔ A 3, ĐINH LƯỢNG 100G
Số lượng:


  • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CHUYÊN DỤNG
  • IN ÉP VẢI,LY,DĨA,GẠCH,..
  • MÁY IN DỄ BÓC GIẤY
  • MÀU SẮC CHUẨN
  • MAU KHÔ, XẤP 100 TỜ,KHỔ A 3, ĐINH LƯỢNG 100G
Translate »