motor-keo-day-curoa-may-epsonmotor epson L1800_L805motor epson L1800_L805_l1300

MOTOR MÁY IN EPSON L805_L1800_L8050_L18050

Giá: 350.000 đ

MOTOR KÉO DÂY CUROA DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ A 4, A 3,EPSON L800,L805,L1300,L1800,L8050,L18050,..HÀNG MỚI 100% ,TEST GIAO, KHÔNG BẢO HÀNH.

BAO GỒM CÔNG THAY

Số lượng:


MOTOR KÉO DÂY CUROA DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ A 4, A 3,EPSON L800,L805,L1300,L1800,L8050,L18050,..HÀNG MỚI 100% ,TEST GIAO, KHÔNG BẢO HÀNH. BAO GỒM CÔNG THAY

MOTOR KÉO DÂY CUROA DÙNG CHO CÁC DÒNG MÁY IN EPSON KHỔ A 4, A 3,EPSON L800,L805,L1300,L1800,L8050,L18050,..HÀNG MỚI 100% ,TEST GIAO, KHÔNG BẢO HÀNH. BAO GỒM CÔNG THAY
Translate »