Tag: in_thẻ_giữ_

HƯỚNG DẪN LÀM THẺ NHỰA

* Ứng dụng : Dùng in các loại thẻ bằng chất liệu PVC như thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, thẻ học sinh, thẻ thư viện, thẻ câu lạc bộ, thẻ VIP, thẻ xe, thẻ bảo hành sản phẩm, . . . * Thiết bị bao gồm: ♦ Máy in phun 4 màu hoặc 6
Translate »