day-curoa-may-epsonday curoa epson c5210_c5290day curoa epson l1800_l1300_l805_l850

DÂY CUROA CÁC DÒNG MÁY IN EPSON

Giá: 150.000 đ

DÂY CUROA KÉO HỘC ĐẦU PHUN CÁC DÒNG MÁY IN EPSON T50,T60,L800,L805,L850,..GIÁ 150,000 VNĐ

EPSON L1110,L1210,110,360,L3210,L1250,LL3250,..GIÁ 350,000 VNĐ

EPSON WF C5210,C5290,..GIÁ 750,000 VNĐ

EPSON KHỔ A3 1390,1400,G4500,L1300,L1800,..GIA 350,000 VND

HÀNG  THÁO MÁY, BAO TEST,..

Số lượng:


DÂY CUROA KÉO HỘC ĐẦU PHUN CÁC DÒNG MÁY IN EPSON T50,T60,L800,L805,L850,..GIÁ 150,000 VNĐ

EPSON L1110,L1210,110,360,L3210,L1250,LL3250,..GIÁ 350,000 VNĐ

EPSON WF C5210,C5290,..GIÁ 750,000 VNĐ

EPSON KHỔ A3 1390,1400,G4500,L1300,L1800,..GIA 350,000 VND

HÀNG  THÁO MÁY, BAO TEST,..

DÂY CUROA KÉO HỘC ĐẦU PHUN CÁC DÒNG MÁY IN EPSON T50,T60,L800,L805,L850,..GIÁ 150,000 VNĐ EPSON L1110,L1210,110,360,L3210,L1250,LL3250,..GIÁ 350,000 VNĐ EPSON WF C5210,C5290,..GIÁ 750,000 VNĐ EPSON KHỔ A3 1390,1400,G4500,L1300,L1800,..GIA 350,000 VND HÀNG  THÁO MÁY, BAO TEST,..
Translate »